1. محمد گفت:

    قیمت برش دستی گلور می خام

  2. کورش گفت:

    سلام.این سرپیک فقط برای برش هست ؟قابلییت تبدیل به جوشکاری هم داره؟چون درتصویر سری برش وسری جوش مشاهده میشه!