1. پیمان شادایی گفت:

    تفاوت سر پیک طلا امریکایی و چینی چطور مشخص میشه