برچسب: HONEYWELL USA

گاز سرد کننده یخچال

گاز سرد کننده یخچال

گاز سرد کننده یخچال سیستم های برودتی و گرمایشی و همین طور سرمایشی بر اساس مکانیزم در ساخت و اتصالات جریان برق که طی یک فرایند از طریق لوله های مسی ساختاری این قبیل دستگاه ها جریان از محل تغذیه عبور و به سمت مصرف منتقل می شود از هر نوع و مدل با یک منبغ تغذ [...]

بیشتر