برچسب: GAS CROMOGRAPHY

رگلاتور دستگاه گاز کروماتوگرافی

رگلاتور دستگاه گاز کروماتوگرافی

رگلاتور دستگاه گاز گروماتوگرافی در بین دستگاه های فراوانی که در بخش آزمایشگاه ها جهت بررسی مولکولی استفاده می شود دستگاه های کروماتوگرافی یا همان GC دارای کاربردی وسیع در بخش آزمایشگاهی می باشد. این دستگاه های فوق حساس به بررسی موارد فرار گازی همانند(ه [...]

بیشتر