برچسب: CO2

جوش با گاز CO2

جوش با گاز CO2

جوش با گاز CO2 گازهای محافظ مختلف نیز نقش مهی در تعیین پروفیل های نفوذ جوش ، پایداری قوس ، خصوصیات مکانیکی جوش به پایان رسیده ، فرآیند انتقال مورد استفاده و موارد دیگر دارند. انتخاب گاز مناسب بسیاری از برنامه های جوشکاری MIG خود را به انواع مختلفی از [...]

بیشتر
میکسر گاز

میکسر گاز

میکسر گاز با گسترش تکنولوژی و علمی شدن هرچه بیشتر بخش های صنعتی و ورود به قرن اخیر شاهد استفاده تکنولوژی در فرایندهای مختلف هستیم که به کمک آن بسیاری از فعالیت ها روند بهتر و مفید تری به خود گرفته است. در واقع حضور تکنولوژی و ورود آن به دنیای صنعت کمک [...]

بیشتر
شیر کپسول CO2

شیر کپسول CO2

شیر کپسول CO2 بعنوان محافظ و واسطی بین فشار داخل سیلندر و مصرف کننده بوده که مصرف کننده را قادر می سازد که فشار و محتویات داخل سیلندر اعم از گاز یا مایع فشرده شده درون مخزن را به میزان مورد نیاز جهت مصرف از داخل سیلندر خارج نماید. در بین انواع مختلف شیرها [...]

بیشتر