برچسب: گاز پروپان

پروپن (پروپیلن)

پروپن (پروپیلن)

پروپن (پروپیلن) پروپن (که اغلب به عنوان پروپیلن شناخته می شود) ، مانند اتر ، یک ساختمان ساختاری بسیار مهم برای تعداد زیادی از مواد شیمیایی از جمله پلیمر افزودنی ، پلی (پروپن) است. با این حال ، بر خلاف اتر ، پروپن به راحتی تحت واکنشهای جایگزینی قرار می [...]

بیشتر