برچسب: گاز بیهوشی

گاز نیتروز اکساید در پزشکی جهت تسکین درد و بیهوشی

گاز نیتروز اکساید در پزشکی جهت تسکین درد و بیهوشی

گاز نیتروز یا همان گاز نیتروز اکساید در پزشکی جهت تکسین درد و بیهوشی در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد. این گاز بنا به خاصیت شیمیایی آن که ترکیبی از نیتروژن و اکسیژن است تولید نوعی گاز با خواص ویژه نموده که از آن در مصارف پزشکی می توان برای کا [...]

بیشتر