برچسب: هورمون رسيدگی

گاز اتیلن در کشاورزی

گاز اتیلن در کشاورزی

در این مقاله به بررسی پیامدهای داشتن غلظت بالای اتیلن در انبارها و سردخانه ها می پردازیم. صنایعی که در کار و نگهداری میوه و سبزیجات نقش دارند ، توسط اتیلن به شدت از نظر پولی تحت تأثیر قرار می گیرند. غلظت بالای اتیلن باعث پیری زودرس و پوسیدگی میوه ها و سب [...]

بیشتر