برچسب: مانومتر دقیق

رگلاتور دستگاه گاز کروماتوگرافی

رگلاتور دستگاه گاز کروماتوگرافی

رگلاتور دستگاه گاز گروماتوگرافی در بین دستگاه های فراوانی که در بخش آزمایشگاه ها جهت بررسی مولکولی استفاده می شود دستگاه های کروماتوگرافی یا همان GC دارای کاربردی وسیع در بخش آزمایشگاهی می باشد. این دستگاه های فوق حساس به بررسی موارد فرار گازی همانند(ه [...]

بیشتر