برچسب: مانومتر دستگاه جی سی

مانومتر دو مرحله ای

مانومتر دو مرحله ای

تنظیم کننده فشار دو مرحله ای باعث کاهش ورودی فشار به فشار ثابت از طریق دو مرحله می شود. مرحله اول ، از پیش تعیین شده ، فشار گاز عرضه را به مرحله میانی کاهش می دهد. گاز در آن فشار وارد مرحله دوم می شود. تنظیم کننده های دو مرحله دارای دو دریچه ایمنی هستند ب [...]

بیشتر