برچسب: فلاسک رک دار

فلاسک رک خور

فلاسک رک خور

فلاسک رک خور امروزه با گسترش تکنولوژی در بخش صنعت، کشاورزی و آزمایشگاه ها و ورود تجهیزات مرتبط شاهد رشد چشمگیر و گسترش سهولت ناشی از به کارگیری علم می باشیم. آزمایشهای  انجام شده به وسیله نیتروژن مایع و سرمای بالای منفی ۱۹۶ درجه نیتروژن امکان نگه داری نمونه  [...]

بیشتر