برچسب: شیر یکطرفه

فلاش بک هوا و گاز

فلاش بک هوا و گاز

فلاش بک هوا و گاز فلاش بک یا همان فلاش بک ارستور یا همان شیر یکطرفه وسیله ای است برای جلویگیری از برگشت گاز مایع اعم از پرسی و و بوتان و استیلن به سیلندر از سمت سرپیک جوشکاری و سرپیک برشکاری که باعث بروز حریق و گاهی انفجار می شود. با توجه به مکانیزم استف [...]

بیشتر