برچسب: سیلندر

فلاش بک هوا و گاز

فلاش بک هوا و گاز

فلاش بک هوا و گاز فلاش بک یا همان فلاش بک ارستور یا همان شیر یکطرفه وسیله ای است برای جلویگیری از برگشت گاز مایع اعم از پرسی و و بوتان و استیلن به سیلندر از سمت سرپیک جوشکاری و سرپیک برشکاری که باعث بروز حریق و گاهی انفجار می شود. با توجه به مکانیزم استف [...]

بیشتر
شیر کپسول CO2

شیر کپسول CO2

شیر کپسول CO2 بعنوان محافظ و واسطی بین فشار داخل سیلندر و مصرف کننده بوده که مصرف کننده را قادر می سازد که فشار و محتویات داخل سیلندر اعم از گاز یا مایع فشرده شده درون مخزن را به میزان مورد نیاز جهت مصرف از داخل سیلندر خارج نماید. در بین انواع مختلف شیرها [...]

بیشتر