برچسب: سیلندر آلومینیم

کپسول اکسیژن آلومینیمی

کپسول اکسیژن آلومینیمی

کپسول اکسیژن آلومینیمی نوعی از سیلندرهای تحت فشار بوده که با به کار رفتن ورق آلومینیم در ساختار آن خصوصیات سیلندرهای تحت فشار فولادی عینا بهمراه کیفیت بالاتر از لحاظ تمیز نگه داشتن گاز و البته وزن پایین بعلت سبک بودن آلومینیم در مقایسه با ورق های فول [...]

بیشتر