برچسب: سرپیک برش مورکس

نازل برش هوا و گاز

نازل برش هوا و گاز

نازل برش هوا و گاز در هنگام استفاده از سرپیک های برش  هوا و گاز که شامل کپسول اکسیژن در حجم های ۲ لیتری الی کپسول ۵۰ لیتری، و کپسول گاز مایع شامل کپسول گار استیلن یا کپسول گاز پرسی و بوتان و همینطور کپسول های پیک نیکی متعلقات که باعث ایجاد برش می شود خود نقش [...]

بیشتر