برچسب: رگلاتور n2o

مانومتر N2O

مانومتر N2O

مانومتر N2O یکی از متعتلقات مهم مورد نیاز در زمینه گاز بیهوشی یا همان نیتروز اکسایدکه گازی با خاصیت اینرت و غیر خورنده عموما دارد. رگلاتور یا مانومتر N2O جهت تقلیل فشار داخل سیلندر یا کپسول و انتقال فشار داخل مخزن به مصرف البته با کنترل جریان عبوری می [...]

بیشتر