برچسب: دراگر

سیلندر تنفسی دراگر

سیلندر تنفسی دراگر

پرشیا گاز آسیا معتبرترین مرکز خرید سیلندر های تنفسی دراگر: برای اینکه بتوانید در محیط هایی که اکسیژن کمی دارند کار کنید و یا در هنگام آتش سوزی در محیط های بسته و همچنین مکان هایی که ارتفاع زیادی دارند، اکسیژن را دریافت کنید، نیاز به کپسول ها و سیلندرهای اک [...]

بیشتر