برچسب: خطرات کاز آرگون

کپسول گاز آرگون

کپسول گاز آرگون

کپسول گاز آرگون “کپسول گاز آرگون” از گازهای پرکاربرد در صنایع مختلف صنعنی و آزمایشگاهی می باشد. این گاز در حال حاضر به دو صورت گاز تولید داخل و وارداتی در حجم های مختلف تا ۵۰ لیتری و خلوص های متنوع ۹۹/۹ الی ۹۹/۹۹۹ % موجود می باشد که با توجه به [...]

بیشتر