برچسب: جوشکاری CO2

جوش با گاز CO2

جوش با گاز CO2

جوش با گاز CO2 گازهای محافظ مختلف نیز نقش مهی در تعیین پروفیل های نفوذ جوش ، پایداری قوس ، خصوصیات مکانیکی جوش به پایان رسیده ، فرآیند انتقال مورد استفاده و موارد دیگر دارند. انتخاب گاز مناسب بسیاری از برنامه های جوشکاری MIG خود را به انواع مختلفی از [...]

بیشتر