1. یاور طالبی گفت:

    گاز فریون ۱۲ را چند میشه خرید تا یخچال خارجی که از قدیم داریم و یخچال ساز تعمیراتی این گاز را ندارند بدهیم تا شارژش کنند ؟

  2. رضا کرامتی گفت:

    میتونید از گاز R406 استفاده کنین ب جای ۱۲
    یا روغن موتور رو به ۱۳۴ تغییر بدین و گاز ۱۳۴ بزنین