1. غلامعباس رنجبر گفت:

    سلام
    تقاضای خرید ۲۰۰ عدد سیلندر
    ۱۰ لیتری اکسیژن دارم