1. رضا گفت:

    سلام لطفا قیمت شیلنگ آلمانی را درج کنید