گازهای صنعتی و طبی

کپسول گاز بوتان

کپسول گاز بوتان

کپسول گاز بوتان کپسول های گاز بوتان یکی از ملزومات اصلی در صنعت جوش و برش بوده که واسطه آن شعله شکل می گیرد. سیلندرهای گاز بوتان که از آن به سیلندرهای گاز نیز نامبرده می شود بصورت مایع و در سایزهای کوچک تا بزرگ در بازار موجود می باشد. این گازها به واسطه حالت مولکولی م [...]

بیشتر
گاز اتان

گاز اتان

گاز اتان کپسول گاز اتان خالص با نام های گاز اتان خالص، کپسول هگزان و یا ETHANE شناخته می شود. نکته حائز اهمیت در زمینه کپسول گاز اتان خالص  توجه به حساسیت شیمیایی این گاز و خطراتی است که می بایست حتما هنگام تهیه از کیفیت گاز اطمینان حاصل نموده و در صور [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R502

کپسول گاز فریون R502

کپسول گاز فریون R502 یا گاز R502 “کپسول گاز فریون R502”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون R502 در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری از مهمتر [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R141B

کپسول گاز فریون R141B

کپسول گاز فریون R141B “ کپسول گاز فریون R141B”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون  R141Bدر حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری از مهمترین ش [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R404

کپسول گاز فریون R404

کپسول گاز فریون R404 “ کپسول گاز فریون R404 ”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون  کپسول گاز فریون R404در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R11

کپسول گاز فریون R11

کپسول گاز فریون R11 به اختصار گاز فریون ۱۱ هم نامیده می شود. کپسول گاز فریون R11 “ کپسول گاز فریون r11”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون  کپسول گاز فریون R11در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R12

کپسول گاز فریون R12

گاز فریون ۱۲ نام دیگر کپسول گاز فریون R12 می باشد. کپسول گاز فریون R12 “ کپسول گاز فریون r12”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون  کپسول گاز فریون R12 در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R402

کپسول گاز فریون R402

کپسول گاز فریون R402 “ کپسول گاز فریون r402”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون  کپسول گاز فریون R402 در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R407C

کپسول گاز فریون R407C

کپسول گاز فریون R407C “کپسول گاز فریون R407C”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون R407Cدر حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری از مهمتری [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R134A

کپسول گاز فریون R134A

کپسول گاز فریون R134A پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون R134A در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری از مهمترین شرکت های سازنده گازهای [...]

بیشتر
کپسول گاز فریون R22

کپسول گاز فریون R22

کپسول گاز فریون R22 “کپسول گاز فریون R22”  پرشیا گاز آسیا توزیع کننده تخصصی انواع سیلندر و گاز های خنک کننده از قبیل کپسول گاز فریون R22 در حجم های ۱۳/۴ لیتری و …. با درجه خلوص عالی است. این مجموعه با بهره گیری از نمایندگی انحصاری از مهمتری [...]

بیشتر
گاز دی اکسیدکربن خالص

گاز دی اکسیدکربن خالص

“گاز دی اکسید کربن خالص” یا گاز CO2 خالص و یا گاز کربنیک خالص  گاز این گازی است بی رنگ و بی بو در غلظت های بالا بسیار سمی و دارای بوی نامطبوع و تندی است. در حضور رطوبت بصورت خورنده درآمده و می تواند بصورت محلول در آب باشد. این گاز در دماهای بالا [...]

بیشتر