کپسول گاز صنعتی و فشار قوی

کپسول ۱۰ لیتری ایرانی

کپسول ۱۰ لیتری ایرانی

کپسول ۱۰ لیتری ایرانی کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی با حرارت و کشش زیاد و توسط غلطک بصورت یک تکه و یکپارچه ساخنه می شوند این کپسول ها د [...]

بیشتر
کپسول های گاز آلومینیومی

کپسول های گاز آلومینیومی

کپسول های گاز آلومینیومی پرشیا گاز آسیا بعنوان وارد کننده سیلندر های آلومینیمی از  سایز۲ لیتر الی ۵۰ لیتر  در فشارهای متنوع کاری ۱۵۰ الی ۲۰۰ بارمی باشد. سیلندر های آلومینیم دارای بالاترین استانداردهای  روز اروپا بوده و با توجه به کیفیت بالای آن و نوع ساخت [...]

بیشتر
پالت کپسول گاز

پالت کپسول گاز

پالت کپسول گاز یا باندل سیلندر گاز یا پالت سیلندر یا رک کپسول همه نام های یک محصول هستند. پالت کپسول گاز خرید و فروش پالت جهت سیلندر ، پالت کپسول فولادی ،پالت کپسول گاز گروه پرشیا گاز آسیا امکان ساخت و فروش پالت جهت  کپسول در سایزهای پالت کپسول ۴۰ لیتری و پالت [...]

بیشتر
کپسول گاز استیلن ۴۰ لیتری

کپسول گاز استیلن ۴۰ لیتری

کپسول استیلن ۴۰ لیتری کپسول گاز استیلن ۴۰ لیتری به نام سیلندر گاز ۱۲ پوندی نیز شناخته می شود. کپسول های گاز استیلن با فرمول C2H2 نسل جدیدی از گازهای سوختی بوده که با ایجاد حرارت که خاصیت ذاتی این گاز بوده باعث ایجاد گرما و شعله می گردد. این سیلندرها امروزه با تو [...]

بیشتر
کپسول گاز استیلن ۱۰ لیتری

کپسول گاز استیلن ۱۰ لیتری

کپسول گاز استیلن ۱۰ لیتری کپسول گاز استیلن ۱۰لیتری به نام سیلندر گاز ۶پوندی نیز شناخته می شود. کپسول های گاز استیلن با فرمول C2H2 نسل جدیدی از گازهای سوختی بوده که با ایجاد حرارت که خاصیت ذاتی این گاز بوده باعث ایجاد گرما و شعله می گردد. این سیلندرها ا [...]

بیشتر
کپسول گاز ۶۷ لیتری

کپسول گاز ۶۷ لیتری

کپسول گاز ۶۷ لیتری فشار قوی کپسول گاز ۶۷ لیتری یا سیلندر گاز ۶۸ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۱۵۰بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی ب [...]

بیشتر
کپسول گاز ۵۰ لیتری

کپسول گاز ۵۰ لیتری

کپسول گاز ۵۰ لیتری یا سیلندر گاز ۵۰ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی با حرارت و کشش زیاد و توسط [...]

بیشتر
کپسول گاز ۴۰ لیتری

کپسول گاز ۴۰ لیتری

کپسول گاز ۴۰ لیتری کپسول گاز ۴۰ لیتری یا سیلندر گاز ۴۰ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار و ۱۵۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی [...]

بیشتر
کپسول گاز ۲۰ لیتری

کپسول گاز ۲۰ لیتری

کپسول گاز ۲۰ لیتری کپسول گاز ۲۰ لیتری یا سیلندر گاز ۲۰لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار و ۱۵۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی [...]

بیشتر
کپسول گاز اکسیژن ۱۰ لیتری

کپسول گاز اکسیژن ۱۰ لیتری

کپسول گاز اکسیژن ۱۰ لیتری کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی با حرارت و کشش زیاد و توسط غلطک بصورت یک تکه و یکپارچه ساخنه می شو [...]

بیشتر
کپسول گاز ۲ لیتری

کپسول گاز ۲ لیتری

کپسول گاز ۲ لیتری کپسول گاز ۲ لیتری یا سیلندر گاز ۲ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار و ۱۵۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کر [...]

بیشتر