سیم جوش و سیم جوش CO2

سیم جوش زیر پودری

سیم جوش زیر پودری

سیم جوش زیر پودری یا سیم جوشکاری زیرپودری در روش قوس الکتریکی و دستی واسطه اتصال دهنده الکترود دارای پوشش یا همان پوشش دار می باشد. پوشش الکترود در حقیقت وظیفه محافظت از منطقه ذوب و محل تشکیل قوس را عهده دار است و در نتیجه از اثر گذاری هوا و عناصر دیگر که در ج [...]

بیشتر
سیم جوش استیل

سیم جوش استیل

نام های دیگر سیم جوش استیل، الکترود استیل و سیم جوشکاری STAINLESS STEEL می باشد.

بیشتر
سیم جوش الکترود CO2

سیم جوش الکترود CO2

سیم جوش الکترود CO2 سیم جوش CO2 یا الکترود CO2،این سیم جوش های CO2 در جوشکاری های یک شکل و یکسان گونه همراه با ترکیبی از گازهای آرگون و دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرد .از مهمترین شاخصه های جوش با سیم های co2 می توان به سرعت بالا و یکنواختی جوش در [...]

بیشتر