سرپیک گلور

سرپیک گلور

سرپیک گلور

در این مقاله سعی داریم سرپیک گلور و مشخصات آن را مورد بررسی قرار دهیم. باید بدانید که برای دست یابی به دمای لازم حین انجام فرآیند جوشکاری، تنها از ترکیب اکسیژن و استیلن می توان استفاده نمود. سرپیک گلور پرشیا گاز آسیا در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید و ماموریت اصلی خ [...]

بیشتر