تجیهزات مربوط به کرونا

سیلندر اکسیژن تنفسی

سیلندر اکسیژن تنفسی

پرشیا گاز آسیا معتبرترین مرکز ارائه دهنده سیلندر اکسیژن تنفسی در ایران : کپسول های گاز اکسیژن یا همان سیلندر های گاز اکسیژن در حقیقت مخزن هایی هستند که برای نگهداری و جا به جایی گاز اکسیژن طبی به کار می روند. کپسول های اکسیژن طبی تنفسی در سایزهای مختلف از ۱ [...]

بیشتر
سوپاپ اطمینان سیلندر دستگاه تنفسی

سوپاپ اطمینان سیلندر دستگاه تنفسی

شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان چیست؟ شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان در حقیقت شیری است که مانع از ازدیاد فشار در تجهیزات و سیلندر ها شده و ایمنی افراد و تجهیزات را حفظ می کند. با افزایش فشار کار شیر اطمینان (سوپاپ اطمینان) با تخلیه حجمی از گاز به خارج از س [...]

بیشتر