دسته بندی: مخزن کرایوژنیک

مخزن کرایوژنیک

مخزن کرایوژنیک

در این مقاله سعی در بررسی موضوع مخزن کرایوژنیک و ویژگی های آن داریم. مخازن مذکور اغلب به منظور نگهداری گاز با حجم زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطالبی در رابطه با موارد استفاده از مخزن کرایوژنیک و مزیت های آن ارائه می شود، برای کسب اطلاعات [...]

بیشتر