دسته بندی: مخزن نیتروژن مایع

تانک ازت مایع

تانک ازت مایع

تانک ازت مایع چیست؟ تانک های ازت مایع ، در حقیقت محفظه هایی برای نگهداری نیتروژن مایع هستند ، ممکن است به این نکته بیاندیشید که این تانک ها ، در واقع چه کاربردی دارند ! توجه کنید که این مخازن ، در صنایع مختلف ، برای کاربرد های گوناگونی به کار گرفته م [...]

بیشتر
قیمت مخزن نیتروژن مایع

قیمت مخزن نیتروژن مایع

در این مقاله سعی در بررسی موضوع قیمت مخزن نیتروژن مایع و عوامل موثر بر آن داریم. مخازن مذکور اغلب به جهت نگهداری و جابجایی نیتروژن مایع از کارخانه تا مکان مورد نظر مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه مطالبی در رابطه با موارد استفاده و سایر هزینه های م [...]

بیشتر