کپسول های فشار قوی

کپسول گاز استیلن ۱۰ لیتری

کپسول گاز استیلن ۱۰ لیتری

کپسول گاز استیلن ۱۰ لیتری کپسول گاز استیلن ۱۰لیتری به نام سیلندر گاز ۶پوندی نیز شناخته می شود. کپسول های گاز استیلن با فرمول C2H2 نسل جدیدی از گازهای سوختی بوده که با ایجاد حرارت که خاصیت ذاتی این گاز بوده باعث ایجاد گرما و شعله می گردد. این سیلندرها ا [...]

بیشتر
کپسول گاز ۶۷ لیتری

کپسول گاز ۶۷ لیتری

کپسول گاز ۶۷ لیتری فشار قوی کپسول گاز ۶۷ لیتری یا سیلندر گاز ۶۸ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۱۵۰بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی ب [...]

بیشتر
کپسول گاز ۵۰ لیتری

کپسول گاز ۵۰ لیتری

کپسول گاز ۵۰ لیتری یا سیلندر گاز ۵۰ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی با حرارت و کشش زیاد و توسط [...]

بیشتر
کپسول گاز ۴۰ لیتری

کپسول گاز ۴۰ لیتری

کپسول گاز ۴۰ لیتری کپسول گاز ۴۰ لیتری یا سیلندر گاز ۴۰ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار و ۱۵۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی [...]

بیشتر
کپسول گاز ۲۰ لیتری

کپسول گاز ۲۰ لیتری

کپسول گاز ۲۰ لیتری کپسول گاز ۲۰ لیتری یا سیلندر گاز ۲۰لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار و ۱۵۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی [...]

بیشتر
کپسول گاز اکسیژن ۱۰ لیتری

کپسول گاز اکسیژن ۱۰ لیتری

کپسول گاز اکسیژن ۱۰ لیتری کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کروی با حرارت و کشش زیاد و توسط غلطک بصورت یک تکه و یکپارچه ساخنه می شو [...]

بیشتر
کپسول گاز ۲ لیتری

کپسول گاز ۲ لیتری

کپسول گاز ۲ لیتری کپسول گاز ۲ لیتری یا سیلندر گاز ۲ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار و ۱۵۰ بار کپسول های فولادی، مخازنی برای نگهداری انواع گازهای شیمیایی با فشارهای مختلف می باشند. کپسول های فولادی بدون درز با استفاده از شمش های فولادی با سطح مقطع کر [...]

بیشتر
کپسول کامپوزیت آلومینیومی

کپسول کامپوزیت آلومینیومی

کپسول کامپوزیت آلومینیومی، با نام های سیلندر کامپوزیت، مخزن کمپوزیت، سیلندر تفنگ pcp و با نام انگلیسی Composite Aluminum Cylinder شناخته می شود. کپسول کامپوزیت آلومینیومی از سبک ترین کپسول ها یا سیلندرهای موجود در دنیا می باشد که با توجه به موارد کاربرد آن از روش پ [...]

بیشتر