گازهای هیدروکربنی وارداتی

کپسول گاز اتیلن خالص

کپسول گاز اتیلن خالص

کپسول گاز اتیلن خالص با نام های گاز اتیلن خالص، کپسول اتیلن و یا ETHYLENE شناخته می شود. کپسول گاز اتیلن از گازهای پرکاربرد در صنایع مختلف صنعنی و آزمایشگاهی می باشد. این گاز در حال حاضر هم به صورت تولید داخل و هم به صورت وارداتی در حجم های مختلف تا ۵۰ [...]

بیشتر
گاز پروپان خالص

گاز پروپان خالص

گاز پروپان خالص پرشیا گاز آسیا بعنوان بزرگترین توزیع کننده انواع سیلندر، گازهای خالص صنعتی و آزمایشگاهی و تجهیزات جوش و برش امکان ارائه انواع سیلندرهای گاز پروپان در حجم ۵۰ لیتری و غیره با خلوص ها ۲/۵ و ۳/۵ و بالاتر را دارا است. گاز پروپان (PROPAN) یکی از ت [...]

بیشتر
گاز متان

گاز متان

گاز متان خالص یا گاز متان وارداتی با نام انگلیسی METHANE GAS در بازار شناخته می شود. کاربرد های گازمتان مواد شیمیایی و گاز متان: استفاده اصلی شیمیایی فعلی متان، تولید گاز سنتز (سینگاس)، H2 و CO از طریق اصلاح بخار متان (SMR) گاز طبیعی است. گاز سنتز سپس به متان [...]

بیشتر
کپسول گاز پروپیلن

کپسول گاز پروپیلن

کپسول گاز پروپیلن با نام های اختصاری گاز پروپیلن یا کپسول پروپیلن در بازار به فروش می رسد. پرشیا گاز آسیا بعنوان بزرگترین توزیع کننده انواع سیلندر، گازهای خالص صنعتی و آزمایشگاهی و تجهیزات جوش و برش امکان ارائه انواع سیلندرهای گاز پروپیلندر حجم ۵۰ لیتر [...]

بیشتر
گاز هگزان

گاز هگزان

گاز هگزان کپسول گاز هگزان خالص با نام های گاز هگزان خالص، کپسول هگزان و یا HEXANE شناخته می شود. نکته حائز اهمیت در زمینه کپسول گاز هگزان خالص  توجه به حساسیت شیمیایی این گاز و خطراتی است که می بایست حتما هنگام تهیه از کیفیت گاز اطمینان حاصل نموده و د [...]

بیشتر
گاز پنتان

گاز پنتان

گاز پنتان کپسول گاز پنتان خالص با نام های گاز پنتان خالص، کپسول پنتان و یا PANTENE شناخته می شود. کپسول گاز پنتن  از گازهای پرکاربرد در صنایع مختلف صنعنی و آزمایشگاهی می باشد. این گاز در حال حاضر به به صورت وارداتی در حجم های مختلف تا ۵۰ لیتری  و خلوص های مت [...]

بیشتر
گاز اتان

گاز اتان

گاز اتان کپسول گاز اتان خالص با نام های گاز اتان خالص، کپسول هگزان و یا ETHANE شناخته می شود. نکته حائز اهمیت در زمینه کپسول گاز اتان خالص  توجه به حساسیت شیمیایی این گاز و خطراتی است که می بایست حتما هنگام تهیه از کیفیت گاز اطمینان حاصل نموده و در صور [...]

بیشتر