گازهای صنعتی ایرانی

کپسول گاز نیتروژن

کپسول گاز نیتروژن

کپسول گاز نیتروژن یا سیلندر گاز ازت

بیشتر
کپسول گاز استیلن

کپسول گاز استیلن

کپسول گاز استیلن یا سیلندر اسیتلن یا سیلندر گاز C2H2

بیشتر
کپسول گاز هیدروژن

کپسول گاز هیدروژن

کپسول گاز هیدروژن یا همان کپسول H2 از گازهای پرکاربرد در صنایع مختلف صنعتی و آزمایشگاهی می باشد. این گاز در حال حاضر هم به صورت تولید داخل و هم به صورت وارداتی در کیفیت های مختلف در زمینه خلوص موجود می باشد که با توجه به کاربرد و میزان اهمیت کیفیت گاز و [...]

بیشتر
کپسول گاز اکسیژن

کپسول گاز اکسیژن

کپسول گاز اکسیژن، کپسول یا همان سیلندر در مدل های متنوع فولادی ، آلومینیم، کامپوزیت بوده، که بنابر نوع مصرف و همچنین فشار مورد نیاز درون مخزن و البته نوع گاز مصرفی، به دسته بندی های مختلف تقسیم می شوند: گروه اول سیلندرهای فولادی می باشد که از سایز ۲ لیتر ( [...]

بیشتر