گازهای خاص

گاز سولفید هیدروژن

گاز سولفید هیدروژن

گاز سولفید هیدروژن یا گاز H2S گاز سولفید هیدروژن گازی بی رنگ،سمی،اشتعال زا و با رنگ آبی می باشد. این گاز سردتر و سنگین تر از هوا بوده و تمایل زیادی به نشستن روی زمین دارد و اگر چه در آب حل می شود ولی در آب سرد بیشتر مخلوط می گردد. این گاز بعلت اسیدی بودن آن زم [...]

بیشتر
کپسول گاز سیلان

کپسول گاز سیلان

کپسول گاز سیلان گاز سیلان گازی بی رنگ به همراه بویی تیز نزدیک به اسید سیتریک و فرمول شیمیاییSiH4 است. این گاز بسیار آتش زا بوده به آن معنی که بدون جرقه آتش می گیرد. بزرگترین خطر این گاز رفتار غیر  پیش بینی آن در  هنگام ترکیب با هوا است. تغییرات در فشار سیلن [...]

بیشتر