گازهای خاص

گاز هگزا فلوراید گوگرد

گاز هگزا فلوراید گوگرد

گاز هگزا فلوراید گوگرد یا SF6 و یا SULFUR HEXAFLUORIDE

بیشتر
گاز تسکین درد انتونوکس

گاز تسکین درد انتونوکس

گاز انتونوکس یا ENTONOX GAS که به آن گاز آنتونوکس هم می گویند به گاز تسکین درد معروف است.

بیشتر
گاز بیهوشی نیتروس اکساید

گاز بیهوشی نیتروس اکساید

گاز بیهوشی نیتروس اکساید همان گاز N2O یا گاز نیتروکسید و یا گاز نیتروز اکساید است.

بیشتر