کپسول گاز صنعتی و فشار قوی

پالت کپسول گاز

پالت کپسول گاز

پالت کپسول گاز یا باندل سیلندر گاز یا پالت سیلندر یا رک کپسول همه نام های یک محصول هستند.

بیشتر
کپسول گاز استیلن ۴۰ لیتری

کپسول گاز استیلن ۴۰ لیتری

کپسول استیلن ۴۰ لیتری کپسول گاز استیلن ۴۰ لیتری به نام سیلندر گاز ۱۲ پوندی نیز شناخته می شود. کپسول های گاز استیلن با فرمول C2H2 نسل جدیدی از گازهای سوختی بوده که با ایجاد حرارت که خاصیت ذاتی این گاز بوده باعث ایجاد گرما و شعله می گردد. این سیلندرها امروزه با تو [...]

بیشتر
کپسول گاز ۶۷ لیتری

کپسول گاز ۶۷ لیتری

کپسول گاز ۶۷ لیتری فشار قوی

بیشتر
کپسول گاز ۵۰ لیتری

کپسول گاز ۵۰ لیتری

کپسول گاز ۵۰ لیتری یا سیلندر گاز ۵۰ لیتری فشار قوی یا کپسول گاز ۲۰۰ بار

بیشتر
کپسول گاز ۴۰ لیتری

کپسول گاز ۴۰ لیتری

کپسول گاز ۴۰ لیتری

بیشتر