دسته بندی: مقالات

مانومتر و رگلاتور گلور سوئیس

مانومتر و رگلاتور گلور سوئیس

مانومتر و رگلاتور گلور سوئیس از محصولات اصلی پرشیا گاز آسیا است. مانومتر یا رگلاتور فشار گاز داخل کپسول را اندازه می گیرد. یکی از قسمت های اصلی مانومتر لوله بوردون است که به شکل C ساخته شده است و از یک طرف مسدود و طرف دیگر به نقطه فشار مانومتر وصل می شود. ف [...]

بیشتر